Tony Lundgren

Tony Lundgren

Partner

Vad är informationssäkerhet?

Information är värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra informationssäkerhetsarbete ger verksamheten förtroende och borgar för effektiv informationshantering.

Bristande informationssäkerhet, det vill säga bristande tillgänglighet till informationen när den behövs eller brister när det gäller spårbarhet respektive skydd mot obehörig åtkomst eller förändring, kan få både allvarliga och direkta konsekvenser för såväl medarbetare som företaget i stort.

De flesta företag hanterar idag en mängd information av stor betydelse. Denna information behöver kunna skyddas mot obehörig åtkomst (skydd av informationens konfidentialitet) men behöver även vara tillgänglig för behöriga när den ska användas (skydd för informationens tillgänglighet). I vissa fall är behovet av tillgänglighet så högt att några avbrott i praktiken inte är acceptabla. Informationen behöver även skyddas mot obehöriga förändringar (skydd mot informationens riktighet). För att säkerställa att dessa behov upprätthålls är det av grundläggande betydelse att det i efterhand går att spåra vem som har gjort vad i företagets system (skydd av informationens spårbarhet)

Statlig myndigheter och kommuner styrs av lagar, förordningar och de beslut som regering och riksdag fattar. Lagar och andra författningar är ett av samhällets starkaste styrmedel och fyller en viktig roll för att bygga upp informationssäkerhet både nationellt och internationellt. I vissa fall handlar det om att specificera ett särskilt skydd för viss typ av information medan i andra påbjuds ett sätt att arbeta med informationssäkerhet på mer generell nivå.

Även företag som hanterar myndigheters information styrs av lagar och förordningar. Självklart utgör även dessa riktlinjer för hur ett företag kan skydda sig oavsett koppling till det offentliga. Det kan dock vara svårt att veta var man ska börja om man som litet eller medelstort företag inte har vidtagit åtgärder för att skydda sin information.

Låt Projektiva bidra till din säkerhet!

Dela detta inlägg

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Fler nyheter

Den hybrida arbetsplatsen

Under pandemin så har ett nytt behov av att komma åt företagets information uppstått för medarbetare i företaget, nämligen oavsett var arbetet sker ifrån. Vi

Läs mer »