Tony Lundgren

Tony Lundgren

Partner

IndTech – Det nya begreppet för industrin

Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt över 130 medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar för att marknadsföra svensk automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning

En stor del av Automation Regions aktiviteter, projekt och initiativ utgår från det nyligen etablerade begreppet IndTech. Begreppet beskriver den utveckling som pågår inom industrin just nu, där befintliga automations- och it-system förstärks med nya digitala lösningar. Svenska företag bedöms ha ett bra utgångsläge i denna snabba strukturomvandling men det finns också utmaningar.

Det enskilt viktigaste utvecklingsområdet för svensk industri är tillgången till relevant kompetens och det krävs stora satsningar, både kring arbetsmarknadens funktionalitet och utbildningsystemets kvalitet, säger Daniel Boqvist, biträdande processledare på Automation Region.

I början av oktober genomfördes konferensen Automation Summit med PiiA Inspiration, där utgångspunkten var IndTech och de möjligheter som nu öppnas. Insikterna från konferensen har summerats i ett IndTech statement som bland annat beskriver nuläget kopplat till den smarta industrin, digital mognad och kritiska utvecklingsområden för svenska företag.

– IndTech är ett område där Sverige har möjlighet att vara världsledande, mycket baserat på vår historia av industriellt entreprenörskap och vår höga it-kompetens, säger Daniel Boqvist. IndTech handlar om att dessa två aspekter möts och då är det viktigt att förutsättningarna finns för företag att växa och vara innovativa.

Många företag och organisationer vill komma igång med sin digitalisering, bland annat för att ny lagstiftning skärper kraven, men även för att bli effektivare. Även små och mellanstora företag har de här behoven.

>> Läs mer om digitalisering

Låt Projektiva bidra till din säkra digitalisering!

Dela detta inlägg

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Fler nyheter

Den hybrida arbetsplatsen

Under pandemin så har ett nytt behov av att komma åt företagets information uppstått för medarbetare i företaget, nämligen oavsett var arbetet sker ifrån. Vi

Läs mer »