Informationssäkerhet

I dagens värld motsvarar information pengar. Därför ska du ställa samma höga krav på skydd av information som för dina finansiella tillgångar. Detta är inte enbart en fråga för IT-avdelningen då informationssäkerhet ställer höga krav på strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt säkerhetsarbete. Frågan behöver därför initialt hanteras i ledningsgruppen. Vi hjälper er med analyser, metodstöd och för er anpassade lösningar. Det är ert företags resurser och varumärke som behöver skyddas!

Våra tjänster

All information är värdefull för någon på något sätt. Det innebär att andra vill komma åt även din information. Informationssäkerhet innebär att skydda dina värdefulla tillgångar i form av information, varumärke och resurser. Grunden för detta bygger på förståelse för vilka tillgångar som finns och vad de är värda.

Informationssäkerhet är ett strategiskt arbetssätt för att skydda verksamhetens resurser och varumärke. Vi hjälper och vägleder dig med analyser, metodstöd och lösningar för att uppnå just ditt behov av säker informationshantering.

Informationssäkerhet är främst olika former av inriktningar, analyser, bedömningar och styrningar, vilka bryts ner till exempelvis logiska eller administrativa åtgärder som implementeras i er verksamhet enligt era behov. Det är det er personal möter i sin vardag.

  • Applikationer
  • Klienter
  • Serverprogram
  • Serverlösningar

  • Nätverk
  • Systemadministration

  • IT-säkerhet
  • Webbservrar
  • Webbsidor

Vi kan erbjuda allt från helhetslösningar, mindre uppdrag till enstaka konsulttjänster. Vi har mer än 20 års erfarenhet av säkra system med de högsta kraven på informationssäkerhet.

Exempel på tjänster är installation, migrering, ISO/NIS/NIST/GDPR, dokumentation, hårdvara, mjukvara, molntjänster (moln och/eller on premise) licenser, heldpesk, support, drift, vidmakthållande och hosting (datacenter). Säker lagring av information kan ske inom Sveriges gränser. Vi kan i samarbete även erbjuda cybersäkerhetstjänster för företag med känslig information relaterat till informationsläckage.