IT-projektledning

Projektiva erbjuder många olika typer av tjänster och roller inom projektverksamhet. De vanligaste är projektledarresurser och framtagning av projektmodeller 

Vi är experter på projektledning inom IT​

Ska ni genomföra ett internt och viktigt projekt som bara måste bli bra? Men ni har ingen som hinner driva det? Då kan vi hjälpa er! Utifrån organisationens projektdirektiv planerar, leder, genomför och avslutar våra projektledare projekt, så att ni säkert når i mål och kan få nytta och effekt av resultatet.

Vi kan också stötta i utvalda delar av ett projekt, under en viss tid, kanske i uppstart, i kritiska delprojekt eller om en resurs tillfälligt saknas.

Effektiv projektstyrning för framgångsrika projekt
Projekt kan vara fulla med gropar och hinder på vägen. Otydlig verksamhetsstyrning inom organisationen, otydlig projektledning, dålig kommunikation och bristande förstudier av projektets förutsättningar är några av de vanligaste orsakerna till att många råkar ut för problem. Projektiva ser till att göra projekt både enklare och mindre riskfyllda genom effektiv projektstyrning.
 

I samband med ditt projekt kan vi hjälpa till med riskhantering, kvalitetsstyrning, bemanning och resursanskaffning, projektekonomi, kalkyler, avtal och upphandlingar samt projektadministration.

Våra tjänster inom projektledning omfattar:
 • Konsulttjänster för olika roller inom projektledning
 • Projektmodeller
 • Utbildningar inom projektledning
Vi har också konsulter till agila projekt:
 • Projektledare
 • Projektkoordinatorer
 • Projektadministratörer

Låt våra erfarna projektledare hjälpa dig att lyckas!

Projektmodeller​

Många projekt har gemensamma framgångsfaktorer och många IT-projekt liknar varandra när det gäller vilka aktiviteter och avstämningspunkter som behövs. En projektmodell gör att startsträckan minskas för nya projekt, att antalet misstag minskar och förutsägbarheten ökar när det gäller budget, resursåtgång och resultat.

Stöd för framtagande och införande av projektmodeller

När du vill ta fram eller etablera en projektmodell kan vi gå in som konsulter och bidra med vår expertis och erfarenhet. Detta kan göras med en befintlig modell, eller en helt ny skräddarsydd modell som passar organisationens unika behov. Under åren har vi jobbat fram en generisk projektmodell för IT-projekt som fungerar i många sammanhang, men vi jobbar också ofta med skräddarsydda projektmodeller där vi anpassar processer och verktyg till organisationens unika behov. 

Vi kan också hjälpa er med införandet för att säkerställa att modellen börjar användas i organisationen. Exempelvis så kan vi driva ett pilotprojekt, stötta första projekt ut eller följa upp verksamheten under längre period. Vi kan utbilda, hålla i workshops och andra möten samt coacha organisationen.

 • Stöd till ledningen
 • Etablering av projektmodell
 • Etablering av projektkontor
 • Utbildning
 • Metodstöd
 • Granskning
 • Kvalitetsuppföljning
 • Vidareutveckling av projektmodell
 • Förvaltning av projektmodell

Hur går det till?

1

Initiering

Framtagande av Business Case, effektmål och uppdragsbeskrivning. Underlaget används för beslut om att starta projektet eller inte.

2

Förstudie

Förstudien ligger till grund för projektledaren och resulterar i ett projektdirektiv, men kan även omfatta offerter eller anbud.

3

Planering

Projektet planeras avseende milstolpar, aktiviter, tidplan, resurser, kostnader och budget samt risker.

4

Genomförande

Arbetet i projektet leds och styrs, ändringar och risker hanteras, projektet följs upp, rapporteras och implementeras/överlämnas.

5

Avslut

Projektet utvärderas, slutrapporteras, erfarenhetsöverlämnas och stängs.

6

Effekt

Nyttan av projektet tas hem och följs upp av projektägare/ledningen.

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Vill du veta mer om vad vi gör, ta del av mer information om våra utbildningar eller har du specifika frågor om hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Tony Lundgren,
Projektiva AB

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.