Konsulttjänster informationssäkerhet

I dagens värld motsvarar information pengar. Därför ska du ställa samma höga krav på skydd av information som för dina finansiella tillgångar. Vi hjälper dig med analys och åtgärder.

Informationssäkerhet - effektiv och säker informationshantering i alla led

All information är värdefull för någon på något sätt. Det innebär att andra vill komma åt även din information. Informationssäkerhet innebär att skydda dina värdefulla tillgångar i form av information, trovärdighet och varumärke. 

Vi hjälper och vägleder dig med analyser, metodstöd och lösningar för att uppnå just ditt behov av säker informationshantering, 

Informationssäkerhet – mer än IT-säkerhet

Informationssäkerhet handlar om att förhindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs. Det handlar också om att som göra information lättillgänglig när det den behövs. Informationssäkerhet omfattar IT-säkerhet, fysisk säkerhet, rutiner och processer, utbildning av personal, infrastruktur, nätverk, operativsystem, applikationer och information. 

Informationssäkerhet är en del av verksamhetsplaneringen och kvalitetsarbetet. För att vara en god leverantör till era kunder behöver ditt företag ha ett antal rutiner, policys, instruktioner och teknik på plats, så att till exempel kraven i GDPR uppfylls.

Informationssäkerhet är också viktigt för att:

 • Uppnå effektiva arbetssätt
 • Upprätthålla verksamhetens förtroende
 • Uppfylla lagkrav som t.ex GDPR, NIS, Säkerhetsskyddslagen

Kraven på skydd beror på din organisations säkerhetsskyddsklassning.

Analys och åtgärder för bättre informationssäkerhet

Vi analyserar ert utgångsläge och vilken nivå av informationssäkerhet verksamheten kräver. Därefter tar vi fram förslag till åtgärder i form av tekniska lösningar, metoder, rutiner och utbildningsinsatser. 

Vanliga åtgärder för bättre informationssäkerhet berör:

 • Rutiner, processer, utbildning och uppföljning
 • Fysisk säkerhet
 • Infrastruktur
 • Nätverk
 • Operativsystem
 • Applikation
 • Information

Projektiva hjälper dig att analysera ditt nuläge, definiera de åtgärder  behövs och med att utbilda personal och chefer. Vi kan också leda införandet av de åtgärder vi kommer överens om.

Behöver du en bygga egen kunskap inom området kan du också gå någon av våra utbildningar.

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Vill du veta mer om vad vi gör, ta del av mer information om våra utbildningar eller har du specifika frågor om hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Tony Lundgren,
Projektiva AB

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.