Konsulttjänster projektledning

Projektiva ser till att dina projekt blir enklare och mindre riskfyllda genom effektiv projektstyrning.

Förenklad projekthantering med lägre risk

Strategisk projektstyrning - gör det lättare att göra rätt

Driver ni flera parallella projekt och känner att den övergripande kontrollen inte riktigt är som den borde vara? Finns det projekt som inte går i mål på utsatt tid, som drar över budget eller som levererar något annat än det som var tänkt?

För att genomföra mer än ett projekt på ett effektivt sätt inom en organisation så krävs det gemensamma modeller, verktyg och metodik. Detta gäller såväl den högsta ledningen som  projektledare och projektmedarbetare. Strategisk projektstyrning, eller styrning av företagets/organisationens projekt, genomförs genom att alla använder en gemensam projektmodell.

Projektmodellen innehåller ett fasindelat aktivitetsflöde med beslutspunkter, roller och mandat, mallar samt instruktioner för hur olika moment skall utföras. Det säkerställer att projektets mål och syfte inte förvanskas på vägen, att alla viktiga moment och kontroller genomförs och projektet levererar rätt resultat, i rätt tid och enligt avsatt budget. Det blir helt enkelt enklare att göra rätt!

Projektinitiering och förstudier - för dig som vill få förväntad effekt

Inom många organisationer finns en “att-göra-mentalitet”. Det innebär att man börjar utföra aktiviteter direkt, utan att avsätta tid och resurser till att först reda ut olika alternativ och vad den faktiska effekten av dessa blir. Att snabbt sätta igång ett projekt ger ofta alla inblandade en känsla av produktivitet, vilket invaggar ledningen och andra intressenter i en falsk trygghet. När de oförutsedda problemen sedan dyker tar de ofta tid och resurser i anspråk som hade kunnat användas på ett bättre sätt.

Vi hjälper dig göra en nyttoanalys och sätta upp ett business case så att du får ett bra beslutsunderlag, innan du ger klartecken till ett nytt projekt. Bland annat kartlägger vi värdet av det projektet ska leverera: potentiella intäkter eller kostnadsbesparingar samt de eventuella löpande kostnader projektet medför. Nyttoanalysen visar om nyttan med projektet blir större än kostnaden det medför och skapar ett bra utgångsläge inför fortsatt analys och uppdragsinriktning. 

  • Vad ska utföras?
  • Varför ska detta utföras?
  • När ska det utföras?
  • Hur ska det utföras?
  • Vem ska utföra det?
Projektadministration - en framgångsfaktor i lyckade projekt

Projektadministrationen är en viktig framgångsfaktor i alla projekt eftersom den säkerställer att all information om hur projektet fortskrider och vilka resurser det använder är korrekt och uppdaterad. Om detta inte görs med rätt verktyg, strukturerat och kontinuerligt tappar projektet lätt värdefull tid och kan råka ut för informationsförlust, missade milstolpar eller förseningar. 

Projektivas konsulter kan stödja projektägare, projektledare och projektmedarbetare i projekt genom att bidra med metodstöd för hur projektadministrationen skall genomföras och föreslå vilka verktyg och metoder som kan tillämpas. Vid behov kan vi även etablera och konfigurera dessa verktyg. Vi erbjuder dessutom projektadministratörer som stöd till projektledaren och projektet. Våra projektadministratörer har erfarenhet i rollen från flera olika projekt, verktyg och arbetsmetoder. Exempel på arbetsuppgifter som vi kan utföra är:

  • Stöd med tidrapporteringssystem och tidredovisning
  • Stöd med ekonomisystem och ekonomiskt underlag till rapporter
  • Stöd vid fakturering och betalningar

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Vill du veta mer om vad vi gör, ta del av mer information om våra utbildningar eller har du specifika frågor om hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Tony Lundgren,
Projektiva AB

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.