Ledarskapsutveckling

Alla företag kan utvecklas inom ledarskapsområdet för att bli effektivare. Detta gäller både företaget som helhet, dess chefer och ledare, grupper och team, avdelningar och individer. Ett gott ledarskap ökar produktiviteten, höjer effektiviteten och förbättrar arbetsglädjen. Det ger affärsmässiga resultat!

Ledarskap omfattar många olika delar, alltifrån att vara tydlig och strukturerad som chef och ledare, att våga lita på varandra och kunna uttrycka sin åsikt, att kunna ge feed-back för att kunna arbeta bättre i team. Forskning visar en stor outnyttjad potential i gruppers kollektiva förmåga, dvs förmågan att skapa effektiva och kreativa lösningar på problem genom att sammanföra medlemmarnas individuella kunskaper och erfarenheter.

Våra tjänster

Vi stödjer er med helhetslösningar eller enskilda moment. Flera av momenten kan kombineras med andra aktiviteter såsom övernattning, måltider och valfria aktiviteter som tillägg till själva ledarskapsmomenten t.ex. arbete med företagets vision, olika policys, affärsplanearbete, ledningsgruppsarbete m.m. Tillsammans med er tar vi fram mål och lämpligt innehåll utifrån era behov.

Ett uppskattat inslag kan vara att genomföra hela eller delar av innehållet till sjöss ombord på båt. På sjön blir samarbete, rollfördelning och ledarskap naturliga inslag!

  • Kickoff

  • Teambuilding
  • Grupputveckling

  • Individuellt ledarskap
  • Chefsutveckling
  • Kollektiv förmåga