Om Projektiva

Projektiva startades 2016 utifrån tanken att kunna erbjuda kvalitativa konsulttjänster baserade på erfarenhet, kompetens och ”know-how”, med verksamhetsgrenarna projektledning, systemutveckling, verksamhets- och ledarskapsutveckling som kärna.

Projektiva är ett oberoende konsultbolag med bas i Mälardalen med kunder i främst Stockholmsregionen och Mälardalen. Företagets kärnverksamhet är systemutveckling och projektledning inom främst IT. Verksamheten kompletteras med tjänster för verksamhetsutveckling och ledarskapsutveckling.

Projektiva utför uppdrag åt kunder med behov av stöd tillfälligt eller under längre perioder, med helhetsåtaganden eller enstaka uppgifter.

Våra tjänster passar privata företag, stora som små, myndigheter, kommuner, landsting och offentliga verksamheter. Tillsammans med dig som kund hittar vi den bästa lösningen utifrån aktuellt behov. Våra konsulter har erfarenhet från olika roller och uppdrag, såväl enklare som komplexa, inom offentlig verksamhet samt privat sektor. Erfarenhet finns både från beställar- och leverantörssidan.

Vi bidrar till din framgång!

Kunder

De främsta tjänsterna är projektledning av systemutveckling och test, verksamhetsledning och verksamhetsutveckling. Projektiva har stor erfarenhet från försvarssektorn där huvudinriktningen är konsulttjänster inom ledningssystem främst avseende IT, tele- och datakomsystem. De främsta kunaderna är Försvarets materielverk och Försvarsmakten. Säkerhet är därför en självklarhet i de tjänster vi utför.

Samarbetspartners

Projektiva samarbetar med andra bolag och ingår i olika nätverk. Om vår egen tillgänglighet eller kompetens inte räcker till kan Projektiva skräddarsy uppdrag utifrån varje kunds unika behov i samarbete med andra för att erbjuda en bra helhetslösning. Samarbeten är också ett naturligt sätt att nå ut till fler kunder, och i samarbeten med andra ökar och breddas kompetensen hos alla parter.