Systemutveckling

Systemut­veck­ling om­fattar en hela kedjan från beställning till utveckling test och leverans av systemet. Våra systemutvecklare tar ett helhetsansvar för den uppgift som behöver lösas, och ser till att slutresultatet blir det som kunden önskar sig.

Våra tjänster

Vi erbjuder konsulter för olika roller inom systemutveckling för utveckling av IT-system. Vi matchar ditt behov av kompetens för till exempel:

  • Applikationer
  • Klienter
  • Serverprogram
  • Databaser
  • Nätverk
  • Systemadministration

  • IT-säkerhet
  • Webbservrar
  • Webbsidor

Tillsammans med vårt partnernätverk kan vi erbjuda allt från helhetslösningar, mindre utvecklingsuppdrag till enstaka konsulttjänster. Vi har mer än 20 års erfarenhet av säkra system med de högsta kraven på IT-säkerhet.

Exempel på tjänster är installation, migrering, ISO/NIS/NIST/GDPR, dokumentation, hårdvara, mjukvara, molntjänster (moln och/eller on premise) licenser, heldpesk, support, drift, vidmakthållande och hosting (datacenter). Säker lagring av information kan ske inom Sveriges gränser. Vi kan i samarbete även erbjuda cybersäkerhetstjänster för företag med känslig information relaterat till informationsläckage och skydd av information.