Våra utbildningar

Vi erbjuder flera utbildningar och kurser inom projektledning och informationssäkerhet. Utbildningarna ges både fysiskt och online

Utbildningar informationssäkerhet

Vi har flera olika utbildningar inom informationssäkerhet. Utbildningarna kan ges som enstaka kurser eller i kombination med varandra beroende på behov. Utbildningarna vänder sig till olika roller inom företaget, t.ex. ledningsgrupp, chefer och alla anställda.

Se datum & boka här »

Grunder projektledning 3 dagar

Utbildningen fokuserar på att lära ut användbara tekniker, arbetssätt och vilka roller som finns i projekt. Vi går igenom allt från upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåtermatning. Denna kurs innehåller även grunder i ledarskap, bl.a. effektiv kommunikation, problemlösning och minimera Misstag.

Se datum & boka här »