Projektledarutbildning – 3 dagars utbildning till projektledare

”En mycket lärorik och bra kurs där man verkligen får lära sig grunderna inom projektledning och ledarskap”

”Även jag som erfaren projektledare lärde mig många nya saker som jag nu använder i mina projekt”

”Pedagogiska, erfarna och engagerade lärare som gärna delar med sig av sina erfarenheter och tips”

 

Grundkurs projektledning 3 dagar
Utbildningen fokuserar på att lära ut metoder, arbetssätt och vilka roller som finns i projekt. Vi går igenom projektets olika faser och vilka aktiviteter en projektledare utför i respektive fas, allt från upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring.
Viktiga moment är projektplanering, projektstyrning samt ledarskapsrelaterade aspekter som gruppdynamik och kommunikation. Denna utbildning är unik genom att den innehåller ledarskapsmoment inbakat i kursen. Utbildningen varvas med grunder i beslutsfattande, kommunikation, team-samarbete och konflikthantering. Ledarskapsmomenten genomförs som CRM-träning – En metod som bygger på beteendevetenskap, psykologi och kommunikation.

Utbildningen följer innehållsmässigt den svenska definitionen av projektledning som är en svensk anpassning av den internationella basen för certifiering av projektledare, IPMA Competence Baseline (ICB), som utvecklas av International Project Management Association (IPMA) och behandlar de flesta kunskapsområden inom projektledning.

Utbildningen ger dig de bästa förutsättningarna för att dina projekt kan levereras med rätt kvalitet, i rätt tid och inom beräknad kostnadsram.

Vem riktar sig utbildning till?
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i projekt, är ny som projektledare och till dig som redan är projektledare, och som vill vidareutveckla dina färdigheter.

Vilka förkunskaper krävs?
Utbildningen kräver inga tidigare projektledningskunskaper. All terminologi och alla förklaringsmodeller som används i utbildningen förklaras på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Syfte och mål
Syftet med utbildningen är att ge dig teoretisk kompetens och god insikt i vilka verktyg, arbetssätt och roller som kan används i effektiv projektledning. Målet är att du efter genomförd utbildning skall kunna använda dina kunskaper i rollen som projektledare för att genomföra lyckade projekt.

Övrig information
Utbildningen möter de kunskapskrav som ställs på kompetens för projektledare som senare vill certifiera sig, t.ex. genom att använda National Competence Baseline (NCB) för certifiering enligt IPMA.

Projektledning 3 dagar – ger dig de bästa förutsättningarna att lyckas med dina projekt!

 

För dig som redan är väl förtrogen med projektledningsmetoder rekommenderar vi också någon av våra fördjupande utbildningar:

  • Agil coachning
  • Projektstyrning för chefer och styrgrupp
  • Riskhantering i projekt
  • Ledarskap i projekt
  • Kommunikation i projek

Information

Längd: 3 dagar
Pris: 16 400 kr (ex moms)

Datum

September: 7, 9 och 21
Oktober: 19, 26 och 28
November: 16, 18 och 23
December: 1, 7 och 9

Kursen genomförs på distans uppdelad på 3 heldagar per månad, fördelat enligt ovan.

Vid behov genomför vi fler kurser enligt era önskemål vid ett deltagarantal om minst 8 st elever, kontakta oss för offert.

Skicka in en intresseanmälan via formuläret nedan så kontaktar vi dig, fyll gärna i önskad månad i fältet för Önskat datum*

För mer information nås vi även på info@projektiva.se eller på 010-204 90 20

Intresseanmälan

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.