Projektledarutbildning

3-dagars distansutbildning till projektledare

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i projekt, är ny som projektledare eller till dig som redan är projektledare och vill utveckla dina kunskaper. Utbildningen ger dig de bästa förutsättningar för att dina projekt kan levereras med rätt kvalitet, i rätt tid och inom beräknad kostnadsram.

Citat från vår utbildning

Mer om utbildningen

Utbildningen möter de kunskapskrav som ställs på kompetens för projektledare som senare vill certiera sig, tex genom att använda National Competence Baseline (NCB) för certifiering enligt IPMA. Denna utbildning är unik genom att den innehåller ledarskapsmoment inbakat i kursen. 

Utbildningen varvas med grunder i beslutsfattande, kommunikation, team-samarbete och konflikthantering. Ledarskapsmomenten genomförs som CRM-träning – En metod som bygger på beteendevetenskap, psykologi och kommunikation.
Klicka här för fullständigt program.

Vad kommer du att lära dig​

Vad kommer du att lära dig

Utbildningen fokuserar på att lära ut metoder, arbetssätt och vilka roller som finns i projekt. Vi går igenom projektets olika faser och vilka aktiviteter en projektledare utför i respektive fas, allt ifrån upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring. 

Vilka förkunskaper krävs?

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga tidigare projektledningskunskaper. All terminologi och alla förklaringsmodeller som används i utbildningen förklaras på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Syfte och mål

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig teoretisk kompetens och god insikt i vilka verktyg, arbetssätt och roller som kan användas i projektledning. Målet är att du efter genomförd utbildning skall kunna använda dina kunskaper i rollen som projektledare för att genomföra lyckade projekt.

Program Projektledarutbildningen - dag för dag

Inledning – Grundläggande projektledning 

·       Presentationer 
·       Förhållningsregler vid utbildning på distans
·       Mål för kursen 
·       Kursplan

 

Avsnitt 1 – Introduktion till projektledning 

·       Vad är projektledning? Hur passar projekt in i olika verksamheter. 
·       Begräsningstriangeln 
·       Projektlivscykel 
·       Projektledningens faser/grupper
·       Huvuddokument under projektets faser 
·       Projektledarens roller, ansvarsområden och kompetenser 
·       Problemlösning

 Avsnitt 2 – Projektinitiering 
·       Identifiera intressenter och Förstå den högre ledningens roll 
·       Utvärdera affärsbehov och möjligheter 
·       Nytto-kostnadsförhållande och återbetalningstid 
·       Uppdragsbeskrivning 
·       Starta rätt 
·       Behovsbedömning 
·       Formulera bra mål 
·       Kravspecifikationer 
·       Dokumentation 
·       Vad är en projektspecifikation (PRD) 
·       Beslutsfattande 
·       Reflektion

Avsnitt 3 – Projektplanering 

·       Kommunikation i flera led 
·       Nyckelpersoner i projektgruppen
·       Projektledningsplanen 
·       Hantera omfattningen 
·       WBS 
·       Features / Backlogg
·       Uppskattning / Estimering 
·       Tidsplanering, kostnadsplanering, budgetering och resursplanering
·       Nätplan / Aktivitetsplan och milstolpar 
·       Kommunikationsplanering 
·       Riskhantering 
·       Anskaffning / Välja leverantör

Avsnitt 4 – Projektutförande

 

·       Skapa projektgrupp
·       Utveckla samarbetet i projektet
·       Följa upp projektets planer
·       Hantera ändringar
·       Styra projektets leverantörer 
·       Upprätthålla löpande kommunikation 
·       Personlighetstyper 
·       Framgångsfaktorer för ledarskap 
·       Samarbete 
·       Multitasking
 

 

Avsnitt 5 – Projektavslut 

·       Att avsluta ett projekt eller en fas
·       Riktlinjer för projektavslut 
·       Orosmoln vid projektavslut 
·       Fånga lärdomar 
·       Andra avslutningsaktiviteter
·       Avslut

Information

Längd: 3 dagar
Pris: 16 400 kr (ex moms)

Datum

Oktober: 19, 26 och 28
November: 16, 18 och 23
December: 1, 7 och 9

Kursen genomförs på distans uppdelad på 3 heldagar per månad, fördelat enligt ovan.

Vid behov genomför vi fler kurser enligt era önskemål vid ett deltagarantal om minst 8 st elever, kontakta oss för offert.

Skicka in en intresseanmälan via formuläret nedan så kontaktar vi dig, fyll gärna i önskad månad i fältet för Önskat datum*

Mikaela Lindberg

Vill du veta mer om utbildningen? Ring eller maila mig.

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig

Har du fler frågor om kursen eller våra andra utbildningar? 
Hör av dig.

Mikaela Lindberg, Projektiva AB
E-post: mikaela.lindberg@projektiva.se
Telefon: 010-204 90 22

Intresseanmälan

En intresseanmälan är inte en bindande bokning

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.