Grunder projektledning 3 dagar

Projktledarutbildning grunder Projektledning 3 dagar
Utbildningen fokuserar på att lära ut metoder, arbetssätt och vilka roller som finns i projekt. Vi går igenom projektets olika faser och vilka aktiviteter en projektledare utför i respektive fas, allt från upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring.
Viktiga moment är projektplanering, projektstyrning samt ledarskapsrelaterade aspekter som gruppdynamik och kommunikation. Denna utbildning är unik genom att den innehåller ledarskapsmoment inbakat i kursen. Utbildningen varvas med grunder i beslutsfattande, kommunikation, team-samarbete och konflikthantering. Ledarskapsmomenten genomförs som CRM-träning – En metod som bygger på beteendevetenskap, psykologi och kommunikation.

Utbildningen följer innehållsmässigt den svenska definitionen av projekt- projektportfölj- och programledning och är en svensk anpassning av den internationella basen för certifiering av projektledare, IPMA Competence Baseline (ICB), som utvecklas av International Project Management Association (IPMA) och behandlar de flesta kunskapsområden inom projektledning.

Utbildningen ger dig de bästa förutsättningarna och projektledningsmetodik så att dina projekt kan levereras med rätt kvalitet, i rätt tid och inom beräknad kostnadsram.

Vem riktar sig utbildning till?
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i projekt, är ny som projektledare och till dig som redan är projektledare, och som vill vidareutveckla dina färdigheter.

Vilka förkunskaper krävs?
Utbildningen kräver inga tidigare projektledningskunskaper. All terminologi och alla förklaringsmodeller som används i utbildningen förklaras på ett enkelt och pedagogiskt sätt.
För dig som redan är väl förtrogen med projektledningsmetoder rekommenderar vi istället någon av våra fördjupande utbildningar:

  • Agil Projektledning
  • Agil coachning
  • Projektstyrning för chefer och styrgrupp
  • Riskhantering i projekt
  • Ledarskap i projekt
  • Kommunikation i projekt
  • Feedback

Syfte och mål
Syftet med utbildningen är att ge dig teoretisk kompetens och god insikt i vilka verktyg, arbetssätt och roller som kan användas i ett effektivt projektledningsarbete. Målet är att du efter genomförd utbildning skall kunna använda dina kunskaper i rollen som projektledare för att genomföra lyckade projekt.

Övrig information
Utbildningen möter de kunskapskrav som ställs på kompetens för projektledare som senare vill certifiera sig, t.ex. genom att använda National Competence Baseline (NCB) för certifiering enligt IPMA.

Projektledning 3 dagar – ger dig de bästa förutsättningarna att lyckas med dina projekt!

Information

Längd: 3 dagar
Pris: 16 400 kr (ex moms)

Datum

Online uppdelad

Del 1 16 mars 2021 4h

Del 2 18 mars 2021 4h

Del 3 29 mars 2021 4h

Del 4 13 april 2021 4h

Del 5 15 april 2021 4h

Del 6 27 april 2021 4h

Online

 27-29 april 2021

Vid behov genomför vi fler kurser enligt era önskemål vid ett deltagarantal om minst 8 st elever

Boka utbildning

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.