Verksamhetsutveckling

Projektiva hjälper företag och organisationer att utvecklas samt att lyckas med förändringsarbete. Detta görs ofta i gränslandet mellan verksamhet och IT. Vi skapar hållbara resultat genom att utveckla individer och verksamheter till sin fulla potential. Våra konsulter har erfarenheten, förmågan och viljan att ta sig an svåra uppgifter. De tycker om att lösa problem, att fånga idéer, forma strategier, och utforma dem till genomförande. Baserat på en bred erfarenhet kan vi bidra med metoder, kunskap, genomförandeförmåga och att skapa ett bra resultat. Vi kan bl.a hjälpa dig med:

Vad är verksamhetsutveckling?

En effektiv och genomtänkt verksamhet möter interna och externa mål och förväntningar. Vad måste utvecklas för att uppnå detta? Vilka delar behöver utvecklas? Är det målbilden, tekniken, kompetensen, processerna eller ledarskapet? Drar de olika delarna åt olika håll? Behöver de sammanfogas till en helhet? Talar alla samma språk? Vi delar upp arbetet i tre steg – kartläggning, analys och utveckling – som skapar tydliga resultat som leder till en strukturerad verksamhetsstyrning.

  • Översyn och utveckling av mål och visioner för verksamheten
  • Värdegrundsarbete och styrformer
  • Styrdokument, strategier och policies
  • Processöversyn, kartläggning, analys och utveckling
  • Verksamhetsplanering och handlingsplaner
  • Intressent- och målgruppsanalyser
  • Samverkansformer mellan organisationer
  • Intern kommunikation och utbildning
  • Stöd att införa ledningssystem